Het bestuur heeft besloten om m.i.v. 25 september 2020, met in achtneming van de corona maatregelen, de verenigingsactiviteiten weer op te starten, zij het met de nodige restricties. Zie hiervoor de pagina “Tentoonstelling”.