Voorzitter I. Wagenmakers 0511-475616
 Secretaris J. van der Wal 06-10115405
 Penningmeester A. Swart  0511-464987
 Ringencommissaris F. Veenstra  0511-474650
 Algemeen bestuurslid  Y. Postma  06-22298366

 

U kunt bovengenoemde bestuursleden persoonlijk een mail te sturen door op de bijbehorende hyperlink te klikken. Wilt u een algemene mail aan het bestuur versturen, gebruik dan het menu-item “Contact”.


Wilt ook u lid worden van onze vereniging. U bent van harte welkom.

Contributie per jaar:

Leden:                       37.50        Euro

Jeugdleden:              17.50       Euro

U dient de contributie jaarlijks zelf over te maken op: NL16RABO0113176651 t.n.v. vogelvereniging Zanglust. 

Overmaken voor 31 maart van het betreffende kalenderjaar !

Opzeggen kan alleen schriftelijk via het secretariaat.

De statuten van onze vereniging kunt u hier raadplegen:

Statuten

 

Wilt u onze vereniging sponsoren? Stuur ons een mail via de contactpagina voor meer info-verstrekking.