Februari 2016

In de zomer van 1966 waren het dhr. A. Sikkema en  dhr. O. de Vries die bij vogelliefhebbers langs gingen, met het verzoek om een volièrevereniging op te richten. De heren waren eerder lid geweest bij een vereniging in Bergum en hadden enige ervaring in het opzetten van een vereniging. Deze vereniging was om verschillende reden opgehouden te bestaan en zij zagen kans om in Noordbergum opnieuw te beginnen. Als datum werd de maand november aangehouden.

Op 25 november 1966 werd in “ De Balstien “ te Noordbergum de eerste vergadering gehouden en wel met het doel de vereniging op te richten. Ruim 20 aanwezigen luisterden naar de heren hoe zij meenden een levens vatbare vereniging op te richten. Na alle vragen beantwoordt te hebben, gaven bijna alle aanwezigen zich op als lid. De Volièrevereniging “ Zanglust “” was geboren.

Het bestuur werd geïnstalleerd, en bestond uit 5 personen. Voorzitter A. Sikkema, Penningmeester O. de Vries, bijgestaan door een secretaris , ringencommissaris , en een algemeen adjunct.

De begin jaren, waren leerzame jaren. Door op de tentoonstelling de keurlijsten aan de kooien te hangen, met de punten en de bemerkingen er op, werd de kennis in enkele jaren snel vergroot. Dit waren ook de onderwerpen die dan op de ledenvergadering werden besproken, ondersteund door de kennis van sprekers. ( keurmeesters ). Ook de inzet van de leden om ieder jaar weer de mooiste vogels tentoon te stellen was overweldigend. Dit bracht met zich mee, dat het ledental in een paar jaar verdubbelde.

Daarvan getuigt de in 1987 gehouden Provinciale tentoonstelling in de sporthal “ Westermar “ te Burgum. Het was voor het eerst dat een relatieve kleine vereniging zoiets organiseerde. Liefst 1650 vogels werden ingezonden. Inzenders uit heel Friesland , Groningen en Drenthe waren eigenaar van deze vogels. De laatste twee provinciën vertegenwoordigden de Noord-Nederlands zangafdeling. Als trekpleister was er een koppel eigen kweek witkuifkakatoes ingezonden. Totaal 25 keurmeesters hebben de vogels volgens de richtlijnen van de NBvV gekeurd.

Als tweede hoogte punt mag genoemd worden de regionale tentoonstelling in 1990. Verenigingen uit de regio zorgden met de organiserende vereniging “ Zanglust “ voor een 500 vogels op deze prachtige show.

Op de jubileumtentoonstelling (25 jaar ) in 1991 waren er 160 vogels ingezonden. Een schril contrast bij de vorigen grote evenementen. Vergrijzing en minder interesse voor deze prachtige mooie hobby waren hier mede de oorzaak van. Ondanks deze golf bewegingen in het vereniging zijn, leeft de vereniging “Zanglust “ nog volop. Nu al weer 50 jaar. Een vereniging met expansie mogelijkheden.

jbvdv