Hieronder kunt u de verslagen nalezen van onze leden- en jaarvergaderingen.

Klik op de betreffende link om een verslag te raadplegen.

 

Jaarverslag 2019
Ledenvergadering d.d. 22-02-2019
Ledenvergadering d.d. 22-03-2019
Ledenvergadering d.d. 26-04-2019
Ledenvergadering d.d. 20-09-2019
Ledenvergadering d.d. 25-10-2019
Jaarvergadering d.d. 07-02-2020
Ledenvergadering d.d. 21-02-2020
Ledenvergadering d.d. 25-09-2020
Jaarverslag 2020
ledenvergadering d.d. 24-09-2021